Algemene voorwaarden

Reserveringen: Uw opdracht tot het aanvragen van accommodatie is bindend voor u en ELLA. Uw reservering wordt door ELLA per omgaande bevestigd. Mocht u 10 dagen na reservering nog niet in het bezit zijn van een schriftelijke bevestiging, dient u direct contact met ELLA op te nemen. De huurovereenkomst omvat de gehuurde wooneenheid met de complete inventaris. Degene die boekt, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle andere deelnemers die hij/zij aanmeldt. 

Betalingen: Na ontvangst van de schriftelijke ELLA bevestiging voldoet de huurder als garantiebedrag een aanbetaling van 30 % van de huursom .Het restant bedrag dient uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij aanmelding binnen 6 weken voor aanvang van de gereserveerde periode dient terstond de gehele reissom te worden voldaan.

LET OP: ELLA maakt geen gebruik van acceptgirokaarten. U dient zelf tijdige betaling in de gaten te houden.

Wijzigingen: Indien huurder na de boeking alsnog een wijziging wenst aan te brengen, zal getracht worden aan dit verzoek te voldoen. De hieruit voortvloeiende extra telefoon, bureau en communicatiekosten ( 25,- euro ) zijn voor rekening van de huurder.

Annulering:
- Bij annulering zijn naast de reserveringskosten de volgende bedragen verschuldigd.
- Bij annulering tot de 42 ste dag voor de dag van aankomst: 30 % van de huursom.
- Bij annulering vanaf de 42 ste dag (incl.) tot de 28 ste dag voor de dag van aankomst
  60 % van de huursom.
- Bij annulering vanaf de 28 ste dag tot de dag van aankomst: 90 % van de huursom.
- Bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huursom.

Verblijfsduur: Als regel wordt in de periode C. een of meer weken gereserveerd en wel van vrijdag, aankomst tussen 16.00 en 19.00 uur, tot vrijdag vertrek voor 10.00 uur. In de periode A en B kan van deze regel worden afgeweken en zijn kortere verblijfsduren mogelijk met een minimum van 3 nachten .

Aantal personen: Het opgegeven aantal personen mag niet worden overschreden. De verhuurder heeft het recht meer personen te weigeren of hiervoor extra geld te verlangen.

Prijzen: De prijzen zijn week prijzen en in euro's genoemd.

Schoonmaak: Bij vertrek dient de huurder er voor te zorgen dat alle afval in de (juiste)container is gedeponeerd, dat er geen vuile afwas blijft staan en de wooneenheid weer opgeruimd wordt achtergelaten incl. afhalen bedden. Electra afsluiten, koelkastdeur open, controleren of ramen en deuren dicht zijn. De kosten voor eindschoonmaak is in huurprijs opgenomen.

Huisdieren: Huisdieren zijn niet toegestaan.

Schade: De huurder is verplicht het gereserveerde vakantieverblijf met inventaris "als een goede huisvader"te behandelen en bij vertrek in ordentelijke staat achter te laten. Schade die tijdens de verblijfsperiode is ontstaan, dient voor vertrek te worden gemeld en vergoed, tenzij kan worden aangetoond dat de schade buiten schuld van de gasten is ontstaan. De huurder is gehouden bij het betrekken van het appartement, mogelijk manco's aan woning of inventaris of het ontbreken van noodzakelijke inventaris, dit onmiddellijk telefonisch of schriftelijk bij verhuurder te melden en deze de gelegenheid te geven tot reparatie of aanvulling.

Roken: Appartementen zijn rookvrij en ook in rest van het gebouw mag niet gerookt worden.

Aansprakelijkheid: Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel berokkend aan huurders, door welke oorzaak dan ook  ontstaan. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen. Verzekeringen van genoemde risico,s is niet in de huurprijs inbegrepen, wij raden u aan voor u op reis gaat de gebruikelijke verzekeringen af te sluiten.